Fjernvarme

Vi er nå tilknyttet fjernvarmeanlegget. I tillegg til oppvarming vil alle leiligheter også få varmt tappevann uten at det er behov for bereder i leilighetene.