Drift/vedlikehold

Vaktmester

Borettslaget har avtale med Vaktmesterservice Innlandet.

Tlf. vaktmester: 902 62 880 (kun dagtid)

 

Avfall

Borettslaget har system for avfalls-sortering for de fleste typer avfall.

Ved garasjeanlegget utenfor oppgang 16 kan du kaste følgende i Molok-beholdere:

  • Restavfall
  • Papp/kartong
  • Drikkekartonger
  • Matavfall
  • Plast

I tillegg kan glass og metallemballasje kastes i egen beholder ved garasjene utenfor oppgang 16.

 

 

Radiatorer

Borettslaget har installert nye (2014) varmemålere på alle radiatorer. Målerne avleses elektronisk.

Det er ikke nødvendig med tilgang til leilighetene for avlesning av målerstand. Fyringsoppgjøret avregnes i oktober.

 

Trappevask

Trappevask utføres ukentlig av ISS Renhold.