Kontakt

Styret

Alle forespørsler kan rettes til post@solvangborettslag.no eller skriftlig til styret.

Styret i Solvang borettslag består av (per 29.03.2015):

  • Styreleder:      Tony Frengstad Engh (valgt i 2017 for 2 år)
  • Nestleder:       Lill-Beate H Brekke (valgt i 2017 for 2 år)
  • Styremedlem: Øyvind Berg (valgt i 2018 for 2 år)
  • Styremedlem: Eivind Oland Moen (valgt i 2018 for 2 år)
  • Styremedlem: Ingrid Thorsen (valgt i 2018 for 2 år)

 

Varamedlemmer er:

  • Karoline Nilssen
  • Stian Andrå

 

Delegerte til OBOS’ generalforsamling:

  • Delegert: Tony Frengstad Engh
  • Vara-delegert: Lill-Beate H. Brekke

 

OBOS

Hjemmesidene til OBOS