Drift og vedlikehold

VAKTMESTER
Borettslaget har avtale med Vaktmesterservice Innlandet.

Telefon til vaktmester: 902 62 880 (døgnvakt)

AVFALL
Borettslaget har system for avfalls-sortering for de fleste typer avfall.

Ved garasjeanlegget utenfor oppgang 16 kan du kaste følgende i Molok-beholdere:

  • Restavfall
  • Papir / papp / drikkekartong
  • Matavfall
  • Plast
  • Glass og metall

Beholder for farlig avfall kommer i løpet av året.

RADIATORER
Borettslaget har installert nye varmemålere (2014) på alle radiatorer. Målerne avleses elektronisk.

Det er ikke nødvendig med tilgang til leilighetene for avlesning av målerstand. Fyringsoppgjøret avregnes i oktober.

TRAPPEVASK
Trappevask utføres ukentlig av Rydje Renhold.