Kontakt

STYRET
Alle forespørsler kan rettes til post@solvangborettslag.no eller skriftlig til styret.

Styret i Solvang borettslag består av (per 11.07.2019):

  • Styreleder: Tony Frengstad Engh (valgt i 2019 for 2 år)
  • Nestleder: Lill-Beate Heitmann Brekke (valgt i 2019 for 2 år)
  • Styremedlem: Øyvind Berg (valgt i 2018 for 2 år)
  • Styremedlem: Eivind Oland Moen (valgt i 2018 for 2 år)
  • Styremedlem: Ingrid Thorsen (valgt i 2018 for 2 år)

Varamedlemmer er:

  • Inger Johanne Ophus
  • Nina Merete Løland

Delegerte til OBOS’ generalforsamling:

  • Tony Frengstad Engh
  • Lill-Beate Heitmann Brekke (vara)

OBOS
Hjemmesidene til OBOS